Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem.


przy­jem­ność-jest ­-przez ę-dob­rem-a cier­pienie-złem
jeremy benthamprzy­jem­nośćjest sa­maprzez siędob­rema cier­pieniezłemprzy­jem­ność jest sa­majest sa­ma przez sięprzez się dob­rema cier­pienie złemprzy­jem­ność jest sa­ma przez sięjest sa­ma przez się dob­remprzy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem

Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński
człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką
O po­kucie mądrości: Cier­pienie jest karą za zdol­ność rozumienia. -Marcin Kossek
o po­kucie-mądroś-cier­pienie-jest karą-za zdol­ność-rozumienia
Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie. -Arystoteles
przy­jem­ność-życia-jest przy­jem­nośą-płynącą-z ćwicze­nia-duszy-to jest bo­wiem-praw­dzi­we-życie