Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila.


przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
solonprzy­pieczęto­waniemmo­wyjest mil­cze­niemil­cze­niazaś sto­sow­nachwilaprzy­pieczęto­waniem mo­wymo­wy jest mil­cze­niemil­cze­nia zaś sto­sow­na chwilaprzy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡
mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić