Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju.


przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju
papużkaprzy­tykadłońdo ustprzełykaciszętra­wiją w niepokojuprzy­tyka dłońdłoń do ustprzełyka ciszętra­wi ją w niepokojuprzy­tyka dłoń do ust

W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba, sma­kuje­my ust swych przy roz­dartym drzewie. Ro­zum pod­po­wiada jak postąpić należy, a ser­ce jak trzeba... ...roz­darte myśli przy roz­dartym drze­wie......spląta­ne ko­narem połączo­ne na wieki... *** *** *** *** *** Alicji MP Op­ty­mistę spo­tyka w życiu ty­le sa­mo niepo­wodzeń i tra­gedii, co pe­symistę, ale op­ty­mis­ta zno­si to lepiej.to burza wokół mnie przy­nosi ciszę .........Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz: Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r.