Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę.


przy-dzieleniu-całoś-życia-przez-rozsądek-zawsze-otrzymujemy-resztę
peter wustprzydzieleniucałościżyciaprzezrozsądekzawszeotrzymujemyresztęprzy dzieleniudzieleniu całościcałości życiażycia przezprzez rozsądekrozsądek zawszezawsze otrzymujemyotrzymujemy resztęprzy dzieleniu całościdzieleniu całości życiacałości życia przezżycia przez rozsądekprzez rozsądek zawszerozsądek zawsze otrzymujemyzawsze otrzymujemy resztęprzy dzieleniu całości życiadzieleniu całości życia przezcałości życia przez rozsądekżycia przez rozsądek zawszeprzez rozsądek zawsze otrzymujemyrozsądek zawsze otrzymujemy resztęprzy dzieleniu całości życia przezdzieleniu całości życia przez rozsądekcałości życia przez rozsądek zawszeżycia przez rozsądek zawsze otrzymujemyprzez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę

Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą.Cu­dow­nie jest kochać Cię tak, że aż bo­li, ale jak to wyt­rzy­mam przez resztę życia to ja nie wiem...Naiw­nie miała nadzieję, że które­goś dnia ból zelżeje, nie wiedząc, że będzie jej ciążył na no­we i od­mien­ne spo­soby przez resztę życia.Miłość i rozsądek idą przez pustynię - Mam wiel­kie prag­nienie - po­wie­działa miłość - A mi chce się pić - od­po­wie­dział rozsądek z cyk­lu ser­ce i rozum Miłość i rozsądek wędrują przez las - Zda­je się, że zgu­biliśmy drogę - stwier­dził rozsądek - Nie - od­po­wie­działa miłość - Jeszcze nie zna­leźliśmy swojej. z cyk­lu ser­ce i rozum Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy.