Przy okrągłym stole zawsze siada za dużo ludzi.


przy-okrągłym-stole-zawsze-siada-za-żo-ludzi
anonimprzyokrągłymstolezawszesiadazadużoludziprzy okrągłymokrągłym stolestole zawszezawsze siadasiada zaza dużodużo ludziprzy okrągłym stoleokrągłym stole zawszestole zawsze siadazawsze siada zasiada za dużoza dużo ludziprzy okrągłym stole zawszeokrągłym stole zawsze siadastole zawsze siada zazawsze siada za dużosiada za dużo ludziprzy okrągłym stole zawsze siadaokrągłym stole zawsze siada zastole zawsze siada za dużozawsze siada za dużo ludzi

Przy okrągłym sto­le - to wca­le nie znaczy - bez kantów.Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym.– Nie lubię kaktusów – powiedziała [pani Cecylia] do pani Żanci, gdy już zasiadły przy stole. Ale pani Żancia lubiła kaktusy. Nigdy nie wiadomo, gdzie im wyrośnie liść i jak będzie wyglądał, ani kiedy któremu przyjdzie do głowy zakwitnąć. Zawsze można po nich oczekiwać jakiejś niespodzianki.Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie W kościele bądź nabożny a pouczny w szkole, w polu bitny, w grze wesół, żartowny przy stole.