Przychodząc na świat płaczemy. Inni się śmieją. Umierając śmiejmy się, niech płaczą inni.


przychodząc-na-świat-płaczemy-inni-ę-śmieją-umierając-śmiejmy-ę-niech-płaczą-inni
wolterprzychodzącnaświatpłaczemyinnisięśmiejąumierającśmiejmysięniechpłacząinniprzychodząc nana światświat płaczemyinni sięsię śmiejąumierając śmiejmyśmiejmy sięniech płacząpłaczą inniprzychodząc na światna świat płaczemyinni się śmiejąumierając śmiejmy sięniech płaczą inniprzychodząc na świat płaczemy

Zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni Modlimy się bo inni się nie modlą, wierzymy bo inni nie wierzą ,umieramy za tych co nie chcą umierać, kochamy bo innym serce wychłodło.Należy być chciwym, gdy inni się boją, ale należy się bać, gdy inni robią się chciwiJeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni.Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony.