Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.


przyczyną-dla-której-państwa-wolne-są-mniej-trwałe-od-innych-jest-to-że-i-nieszczęścia-i-sukcesy-jakie-bywają-ich-udziałem-powodują-prawie
montesquieuprzyczynądlaktórejpaństwawolnemniejtrwałeodinnychjesttożenieszczęściasukcesyjakiebywająichudziałempowodująprawiezawszeutratęwolnościpodczasgdysukcesynieszczęściapaństwaktóregoludżyjestaniepoddaństwarównejmierzeutwierdzająjegoniewolędla którejktórej państwapaństwa wolnewolne sąsą mniejmniej trwałetrwałe odod innychi nieszczęściai sukcesyjakie bywająbywają ichich udziałempowodują prawieprawie zawszezawsze utratęutratę wolnościpodczas gdygdy sukcesysukcesy ii nieszczęścianieszczęścia państwaktórego ludlud żyjeżyje ww staniestanie poddaństwaw równejrównej mierzemierze utwierdzająutwierdzają jegojego niewolędla której państwaktórej państwa wolnepaństwa wolne sąwolne są mniejsą mniej trwałemniej trwałe odtrwałe od innychże i nieszczęściajakie bywają ichbywają ich udziałempowodują prawie zawszeprawie zawsze utratęzawsze utratę wolnościpodczas gdy sukcesygdy sukcesy isukcesy i nieszczęściai nieszczęścia państwaktórego lud żyjelud żyje wżyje w staniew stanie poddaństwaw równej mierzerównej mierze utwierdzająmierze utwierdzają jegoutwierdzają jego niewolę

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim. -Richard Carlson
sukcesy-w-życiu-śli-w-ogó-stają-naszym-udziałem-przychodzą-pomimo-naszych-lęków-i-obaw-a-nie-dzięki-nim
Żeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie. -Stanisław
Żeby-ludzie-zawsze-wiedzieli-co-jest-ważnego-co-jest-mniejszego-znaczenia-o-wiele-mniej-nieszczęścia-by-było-na-świecie
Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante
nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia. -Francois de la Rochefoucauld
jeżeli-twój-przyjaciel-ę-oszukał-bądź-obojętny-na-jego-okazywanie-przyjaź-bądź-jednak-zawsze-czuły-na-jego-nieszczęścia
Sukcesy mężczyzn potwierdzają naiwność kobiet, może ich słabości. -Izabela Bielińska
sukcesy-mężczyzn-potwierdzają-naiwność-kobiet-może-ich-słaboś