Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.


przyczyną-każdego-zjawiska-w-sztuce-jest-inne-zjawisko-w-sztuce-a-nie-natura
andre malrauxprzyczynąkażdegozjawiskasztucejestinnezjawiskosztucenienaturaprzyczyną każdegokażdego zjawiskazjawiska ww sztucesztuce jestjest inneinne zjawiskozjawisko ww sztucenie naturaprzyczyną każdego zjawiskakażdego zjawiska wzjawiska w sztucew sztuce jestsztuce jest innejest inne zjawiskoinne zjawisko wzjawisko w sztucea nie naturaprzyczyną każdego zjawiska wkażdego zjawiska w sztucezjawiska w sztuce jestw sztuce jest innesztuce jest inne zjawiskojest inne zjawisko winne zjawisko w sztuceprzyczyną każdego zjawiska w sztucekażdego zjawiska w sztuce jestzjawiska w sztuce jest innew sztuce jest inne zjawiskosztuce jest inne zjawisko wjest inne zjawisko w sztuce

Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce jak i w życiu.Biznes, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, polega na nieustannej kalkulacji, doskonaleniu się w sztuce przewidywania.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.W moralności, jak w sztuce, mówienie jest niczym, działanie wszystkim.W sztuce nie trzeba lękać się przesady.Postęp w sztuce, to nie powiększanie obszaru - to uświadamianie sobie ograniczeń.