Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
maksimus z turynuprzyczynąwszel­kiegozłajest niewiastaprzyczyną wszel­kiegowszel­kiego złazła jest niewiastaprzyczyną wszel­kiego zławszel­kiego zła jest niewiastaprzyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta

Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia. -Leonardo da Vinci
ruch-jest przyczyną-wszel­kiego-życia
Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
rzeczy-is­tnieją-łączą ę-na za­sadzie-prze­ciwieństw-wal­ka jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia