Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne.


przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
lao cyprzyczynązłychpostępkówsą bo­gac­twatrud­noosiągalneprzyczyną złychzłych postępkówpostępków są bo­gac­twasą bo­gac­twa trud­notrud­no osiągalneprzyczyną złych postępkówzłych postępków są bo­gac­twapostępków są bo­gac­twa trud­nosą bo­gac­twa trud­no osiągalneprzyczyną złych postępków są bo­gac­twazłych postępków są bo­gac­twa trud­nopostępków są bo­gac­twa trud­no osiągalneprzyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­nozłych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne

Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne. -Baruch Spinoza
za­dowo­lenie-z ­mego-siebie-jest praw­do­podob­nie-naj­trud­niej-osiągalne
Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates
długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt. -Kleobulos z Lindos
bo­gac­twa-wielu-niena­widziło-sławy-nikt
Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność