Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.


przyczyna-która-nie-działa-nie-jest-w-ogó-przyczyną
fryderyk engelsprzyczynaktóraniedziałajestogóleprzyczynąktóra nienie działanie jestjest ww ogóleogóle przyczynąktóra nie działanie jest wjest w ogólew ogóle przyczynąnie jest w ogólejest w ogóle przyczynąnie jest w ogóle przyczyną

Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność.Ruch jest przyczyną wszelkiego życia.Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem.Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.