Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie 


przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
m44gprzygląda sięmłodzieniecbabcimłody­miswy­mimłody­mioczamidzi­wi sięcze­muta­kazmar­szczo­natwarzbab­ciateż siędzi­wicho­ciażwie przygląda się młodzieniecmłodzieniec babcibabci młody­mimłody­mi swy­miswy­mi młody­mimłody­mi oczamioczami dzi­wi siędzi­wi się cze­mucze­mu ta­kata­ka zmar­szczo­nazmar­szczo­na twarztwarz bab­ciabab­cia też sięteż się dzi­widzi­wi cho­ciażcho­ciaż wie przygląda się młodzieniec babcimłodzieniec babci młody­mibabci młody­mi swy­mimłody­mi swy­mi młody­miswy­mi młody­mi oczamimłody­mi oczami dzi­wi sięoczami dzi­wi się cze­mudzi­wi się cze­mu ta­kacze­mu ta­ka zmar­szczo­nata­ka zmar­szczo­na twarzzmar­szczo­na twarz bab­ciatwarz bab­cia też siębab­cia też się dzi­witeż się dzi­wi cho­ciażdzi­wi cho­ciaż wie przygląda się młodzieniec babci młody­mimłodzieniec babci młody­mi swy­mibabci młody­mi swy­mi młody­mimłody­mi swy­mi młody­mi oczamiswy­mi młody­mi oczami dzi­wi sięmłody­mi oczami dzi­wi się cze­muoczami dzi­wi się cze­mu ta­kadzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­nacze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarzta­ka zmar­szczo­na twarz bab­ciazmar­szczo­na twarz bab­cia też siętwarz bab­cia też się dzi­wibab­cia też się dzi­wi cho­ciażteż się dzi­wi cho­ciaż wie przygląda się młodzieniec babci młody­mi swy­mimłodzieniec babci młody­mi swy­mi młody­mibabci młody­mi swy­mi młody­mi oczamimłody­mi swy­mi młody­mi oczami dzi­wi sięswy­mi młody­mi oczami dzi­wi się cze­mumłody­mi oczami dzi­wi się cze­mu ta­kaoczami dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­nadzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarzcze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz bab­ciata­ka zmar­szczo­na twarz bab­cia też sięzmar­szczo­na twarz bab­cia też się dzi­witwarz bab­cia też się dzi­wi cho­ciażbab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie 

Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało. -Terry Pratchett
wewnątrz-każde­go-sta­rego-człowieka-tkwi-młody-człowiek-i dzi­wi-ę-co ę-stało
Starzec był kiedyś młody, niepewne zaś jest, czy młodzieniec osiągnie wiek starca. -Demokryt
starzec-był-kiedyś-młody-niepewne-zaś-jest-czy-młodzieniec-osiągnie-wiek-starca