Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.


przyjaźń-jednego-roztropnego-człowieka-jest-bardziej-wartościowa-ż-przyjaźń-wszystkich-głupców
demokrytprzyjaźńjednegoroztropnegoczłowiekajestbardziejwartościowaniżprzyjaźńwszystkichgłupcówprzyjaźń jednegojednego roztropnegoroztropnego człowiekaczłowieka jestjest bardziejbardziej wartościowawartościowa niżniż przyjaźńprzyjaźń wszystkichwszystkich głupcówprzyjaźń jednego roztropnegojednego roztropnego człowiekaroztropnego człowieka jestczłowieka jest bardziejjest bardziej wartościowabardziej wartościowa niżwartościowa niż przyjaźńniż przyjaźń wszystkichprzyjaźń wszystkich głupcówprzyjaźń jednego roztropnego człowiekajednego roztropnego człowieka jestroztropnego człowieka jest bardziejczłowieka jest bardziej wartościowajest bardziej wartościowa niżbardziej wartościowa niż przyjaźńwartościowa niż przyjaźń wszystkichniż przyjaźń wszystkich głupcówprzyjaźń jednego roztropnego człowieka jestjednego roztropnego człowieka jest bardziejroztropnego człowieka jest bardziej wartościowaczłowieka jest bardziej wartościowa niżjest bardziej wartościowa niż przyjaźńbardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkichwartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców

Więcej warta jest przyjaźń jednego człowieka rozumnego niż wszystkich głupców.Przyjaźń nie zna słowa Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń Spośród wszystkich sposobów, jakie ci wskazuje mądrość dla osiągnięcia szczęścia, najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń.