Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
safonaprzyjaźńjestsubtelnąrozkosząszlachetnychduszprzyjaźń jestjest subtelnąsubtelną rozkosząrozkoszą szlachetnychszlachetnych duszprzyjaźń jest subtelnąjest subtelną rozkosząsubtelną rozkoszą szlachetnychrozkoszą szlachetnych duszprzyjaźń jest subtelną rozkosząjest subtelną rozkoszą szlachetnychsubtelną rozkoszą szlachetnych duszprzyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnychjest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz

Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych.Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.Przyjaźń jest małżeństwem dusz.Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.Praistniejąca harmonia jest najpiękniejszym wymysłem na świecie, zarówno jak pełń i materia subtelna..Przyjaźń nie zna słowa