Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.


przyjaźń-może-oznaczać-bycie-razem-pisanie-listów-lub-rozmowy-telefoniczne-może-być-wiotka-ulotna-trwała-i-silna-może-trwać-całe-życie
rita robinsonprzyjaźńmożeoznaczaćbycierazempisanielistówlubrozmowytelefonicznemożebyćwiotkaulotnatrwałasilnatrwaćcałeżycietydzieńzostawićnasuczuciemgoryczyalbozostaćpamięcijakciepłyjasnyklejnotnicniezastąpiprzyjaźnianipieniądzewładzaurodadobrobytsławaprzyjaźń możemoże oznaczaćoznaczać byciebycie razempisanie listówlistów lublub rozmowyrozmowy telefonicznemoże byćbyć wiotkatrwała ii silnamoże trwaćtrwać całecałe życieżycie lublub tydzieńmoże zostawićzostawić nasnas zz uczuciemuczuciem goryczygoryczy alboalbo zostaćzostać ww pamięcipamięci jakjak ciepłyjasny klejnotnic nienie zastąpizastąpi przyjaźniprzyjaźnianiani pieniądzeani władzaani sławaprzyjaźń może oznaczaćmoże oznaczać bycieoznaczać bycie razempisanie listów lublistów lub rozmowylub rozmowy telefonicznemoże być wiotkatrwała i silnamoże trwać całetrwać całe życiecałe życie lubżycie lub tydzieńmoże zostawić naszostawić nas znas z uczuciemz uczuciem goryczyuczuciem goryczy albogoryczy albo zostaćalbo zostać wzostać w pamięciw pamięci jakpamięci jak ciepłynic nie zastąpinie zastąpi przyjaźnizastąpi przyjaźniani pieniądze

W głębo­kim cier­pieniu, człowiek chce móc nor­malnie żyć lub um­rzeć, często jest jed­nak tak, że nie może ani te­go ani tego.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.Człowiek nie może być szczęśli­wy ani z żoną ani bez żony.Być może tak już jest, że prawdziwe piękno nie może trwać, musi zostać unicestwione.