Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania.


przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
roman mleczkoprzyjaźńnależydonaturyduchanieposiadaniaprzyjaźń należynależy dodo naturynatury duchanie posiadaniaprzyjaźń należy donależy do naturydo natury duchaa nie posiadaniaprzyjaźń należy do naturynależy do natury duchaprzyjaźń należy do natury ducha

Nasze szczęście nie zależy od posiadania rzeczy, lecz od posiadania radości -Michel de Montaigne
nasze-szczęście-nie-zależy-od-posiadania-rzeczy-lecz-od-posiadania-radoś
Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą
Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły. -Cyceron
czym-sen-dla-ciała-tym-przyjaźń-dla-ducha-odświeża-ły
Przyjaźni czy taż płynącego z niej spokoju nie należy lekceważyć. Po oddychaniu, jedzeniu i spaniu - przyjaźń jest jednym z warunków koniecznych do życia. -Adelaide Bry
przyjaź-czy-ż-płynącego-z-niej-spokoju-nie-należy-lekceważyć-po-oddychaniu-jedzeniu-i-spaniu-przyjaźń-jest-jednym-z-warunków-koniecznych
Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje. -Paul Thiry Holbach
człowiek-gdy-czuje-ę-dobrze-to-uważa-że-mu-ę-to-należy-od-natury-każde-zaś-cierpienie-za-niesprawiedliwość-której-od-niej-doznaje