Przyjaźń nie istnieje. Starożytność przenicowała ją na wszelakie sposoby i wreszcie zabrała z sobą do grobu.


przyjaźń-nie-istnieje-starożytność-przenicowała-ją-na-wszelakie-sposoby-i-wreszcie-zabrała-z-sobą-do-grobu
maria meiedźwieckaprzyjaźńnieistniejestarożytnośćprzenicowałanawszelakiesposobywreszciezabrałasobądogrobuprzyjaźń nienie istniejestarożytność przenicowałaprzenicowała jąją nana wszelakiewszelakie sposobysposoby ii wreszciewreszcie zabrałazabrała zz sobąsobą dodo grobuprzyjaźń nie istniejestarożytność przenicowała jąprzenicowała ją nają na wszelakiena wszelakie sposobywszelakie sposoby isposoby i wreszciei wreszcie zabraławreszcie zabrała zzabrała z sobąz sobą dosobą do grobustarożytność przenicowała ją naprzenicowała ją na wszelakieją na wszelakie sposobyna wszelakie sposoby iwszelakie sposoby i wreszciesposoby i wreszcie zabrałai wreszcie zabrała zwreszcie zabrała z sobązabrała z sobą doz sobą do grobustarożytność przenicowała ją na wszelakieprzenicowała ją na wszelakie sposobyją na wszelakie sposoby ina wszelakie sposoby i wreszciewszelakie sposoby i wreszcie zabrałasposoby i wreszcie zabrała zi wreszcie zabrała z sobąwreszcie zabrała z sobą dozabrała z sobą do grobu

Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić.Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają.Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie... żądają.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.