Przyjaźń nie zna słowa


przyjaźń-nie-zna-słowa-granice-przyjaźń-jest-bezgraniczną-wymianą-myśli
anonimprzyjaźńnieznasłowagranicejestbezgranicznąwymianąmyśliprzyjaźń nienie znazna słowaprzyjaźń jestjest bezgranicznąbezgraniczną wymianąwymianą myśliprzyjaźń nie znanie zna słowaprzyjaźń jest bezgranicznąjest bezgraniczną wymianąbezgraniczną wymianą myśliprzyjaźń nie zna słowaprzyjaźń jest bezgraniczną wymianąjest bezgraniczną wymianą myśliprzyjaźń jest bezgraniczną wymianą myśli

Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna.Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna.