Przyjaźń po wygaśnięciu miłości to jak dym po pożarze.


przyjaźń-po-wygaśęciu-miłoś-to-jak-dym-po-pożarze
magdalena samozwaniecprzyjaźńpowygaśnięciumiłościtojakdympożarzeprzyjaźń popo wygaśnięciuwygaśnięciu miłościjak dymdym popo pożarzeprzyjaźń po wygaśnięciupo wygaśnięciu miłościmiłości to jakjak dym podym po pożarzeprzyjaźń po wygaśnięciu miłościwygaśnięciu miłości to jakmiłości to jak dymjak dym po pożarzepo wygaśnięciu miłości to jakwygaśnięciu miłości to jak dymmiłości to jak dym po

Przy­jaźń po wy­gaśnięciu miłości to jak dym po pożarze.Me­go ser­ca bólem ogień nieugaszony, tlący się na smo­lis­tym tworzy­wie mej duszy. Płomień wzbi­ja się w górę, be­zus­tannie oddycha. Na­wet gdy przy­gasa -nie niknie: Dym. Dym. Sen­ty­men­talności dym... Słomiane dusze wy­palają się prędko. Afekt za­nika. A mój ogień bucha A mój dym spo­wija tę suchą trawę. I nie przes­ta­je złud­nie ufać.Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu.Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.Przyjaźń nie zna słowa