Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności.


przyjaźń-rodzi-miłość-na-pustyni-samotnoś
johann heinrich lambertprzyjaźńrodzimiłośćnapustynisamotnościprzyjaźń rodzirodzi miłośćmiłość nana pustynipustyni samotnościprzyjaźń rodzi miłośćrodzi miłość namiłość na pustynina pustyni samotnościprzyjaźń rodzi miłość narodzi miłość na pustynimiłość na pustyni samotnościprzyjaźń rodzi miłość na pustynirodzi miłość na pustyni samotności

Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie....Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość...Przyjaźń, drogi balsam... Uśmiech pośród zachmurzonych twarzy; umiłowany promień słońca; uścisk w samotności; schronienie w trudnościach; radość w smutku.Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.