Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i wierna.


przyjaźń-to-wyróżniająca-do-określonej-osoby-lub-określonych-osób-skierowana-życzliwość-czynna-i-wierna
tadeusz kotarbińskiprzyjaźńtowyróżniającadookreślonejosobylubokreślonychosóbskierowanażyczliwośćczynnawiernaprzyjaźńdo określonejokreślonej osobyosoby lublub określonychokreślonych osóbosób skierowanaskierowana życzliwośćżyczliwość czynnaczynna ii wiernado określonej osobyokreślonej osoby lubosoby lub określonychlub określonych osóbokreślonych osób skierowanaosób skierowana życzliwośćskierowana życzliwość czynnażyczliwość czynna iczynna i wiernado określonej osoby lubokreślonej osoby lub określonychosoby lub określonych osóblub określonych osób skierowanaokreślonych osób skierowana życzliwośćosób skierowana życzliwość czynnaskierowana życzliwość czynna iżyczliwość czynna i wiernado określonej osoby lub określonychokreślonej osoby lub określonych osóbosoby lub określonych osób skierowanalub określonych osób skierowana życzliwośćokreślonych osób skierowana życzliwość czynnaosób skierowana życzliwość czynna iskierowana życzliwość czynna i wierna

Humor polega na zdeprecjonowaniu osoby lub grupy osób o akcentowanym poczuciu godności.Początek od Jowisza - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przestrzegające ściśle konwencjonalnych nakazów przyzwoitości, gdy próbują ich z drogi cnoty sprowadzić osoby im niemiłe, mogą się okazać znacznie słabsi wobec osób, które lubią.Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.