Przyjaźń zawarta przy kielichu jest nietrwała.


przyjaźń-zawarta-przy-kielichu-jest-nietrwała
anonimprzyjaźńzawartaprzykielichujestnietrwałaprzyjaźń zawartazawarta przyprzy kielichukielichu jestjest nietrwałaprzyjaźń zawarta przyzawarta przy kielichuprzy kielichu jestkielichu jest nietrwałaprzyjaźń zawarta przy kielichuzawarta przy kielichu jestprzy kielichu jest nietrwałaprzyjaźń zawarta przy kielichu jestzawarta przy kielichu jest nietrwała

Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.Tęskno­ta jest osa­dem w kielichu życia.Przyjaźń wygląda przy uczuciu do kobiety jak świeca łojowa przy świetle elektrycznym.Przyjaźń nie zna słowa Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.