Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń


przyjaźń-została-wymyślona-przez-mężczyzn-a-miłość-przez-kobiety-w-oparciu-o-przyjaźń-męską
rene nelliprzyjaźńzostaławymyślonaprzezmężczyznmiłośćkobietyoparciuprzyjaźńmęskąprzyjaźń zostałazostała wymyślonawymyślona przezprzez mężczyznmiłość przezprzez kobietykobiety ww oparciuoparciu oo przyjaźńprzyjaźń została wymyślonazostała wymyślona przezwymyślona przez mężczyzna miłość przezmiłość przez kobietyprzez kobiety wkobiety w oparciuw oparciu ooparciu o przyjaźńprzyjaźń została wymyślona przezzostała wymyślona przez mężczyzna miłość przez kobietymiłość przez kobiety wprzez kobiety w oparciukobiety w oparciu ow oparciu o przyjaźńprzyjaźń została wymyślona przez mężczyzna miłość przez kobiety wmiłość przez kobiety w oparciuprzez kobiety w oparciu okobiety w oparciu o przyjaźń

Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety.Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.Przyjaźń nie zna słowa Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.