Przyjaźnie, które wytrzymały próbę czasu i zmian, są z pewnością najlepsze.


przyjaźnie-które-wytrzymały-próbę-czasu-i-zmian-są-z-pewnośą-najlepsze
joseph parryprzyjaźniektórewytrzymałypróbęczasuzmianpewnościąnajlepszektóre wytrzymaływytrzymały próbępróbę czasuczasu ii zmianz pewnościąpewnością najlepszektóre wytrzymały próbęwytrzymały próbę czasupróbę czasu iczasu i zmiansą z pewnościąz pewnością najlepszektóre wytrzymały próbę czasuwytrzymały próbę czasu ipróbę czasu i zmiansą z pewnością najlepszektóre wytrzymały próbę czasu iwytrzymały próbę czasu i zmian

Łatwo wytrzymać próbę czasu, jeżeli nie jest to czas próby.Najlepsze maniery mają ci, którzy swego czasu brali po karku.Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane.Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmianZmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską.