Przyjaciółmi nie są wcale wszyscy krewni i powinowaci, lecz ci, którzy myślą jednakowo o tym, co pożyteczne.


przyjaciółmi-nie-są-wcale-wszyscy-krewni-i-powinowaci-lecz-którzy-myślą-jednakowo-o-tym-co-pożyteczne
demokrytprzyjaciółminiewcalewszyscykrewnipowinowacileczktórzymyśląjednakowotymcopożyteczneprzyjaciółmi nienie sąsą wcalewcale wszyscywszyscy krewnikrewni ii powinowacilecz ciktórzy myśląmyślą jednakowojednakowo oo tymco pożyteczneprzyjaciółmi nie sąnie są wcalesą wcale wszyscywcale wszyscy krewniwszyscy krewni ikrewni i powinowaciktórzy myślą jednakowomyślą jednakowo ojednakowo o tymprzyjaciółmi nie są wcalenie są wcale wszyscysą wcale wszyscy krewniwcale wszyscy krewni iwszyscy krewni i powinowaciktórzy myślą jednakowo omyślą jednakowo o tymprzyjaciółmi nie są wcale wszyscynie są wcale wszyscy krewnisą wcale wszyscy krewni iwcale wszyscy krewni i powinowaciktórzy myślą jednakowo o tym

Tam, gdzie wszyscy myślą jednakowo, najczęściej nie myśli nikt.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Lepiej aby twoi krewni rządzili twoim domem, niż krewni twojej żony .Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód [...] powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu bez względu na to, czy ten absolutyzm jest mahometańskim, czy heretycki, czy nawet ateistyczny.'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.