Przyjaciel kocha zawsze: jest bratem w niepowodzeniach.


przyjaciel-kocha-zawsze-jest-bratem-w-niepowodzeniach
anonimprzyjacielkochazawszejestbratemniepowodzeniachprzyjaciel kochakocha zawszejest bratembratem ww niepowodzeniachprzyjaciel kocha zawszejest bratem wbratem w niepowodzeniachjest bratem w niepowodzeniach

Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdyDrogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Kto kocha bardziej, jest zawsze podległy i musi cierpieć.