Przyjaciel na pewno zauważy, gdy patrzysz tęsknym wzrokiem na coś, na co nie możesz sobie pozwolić. I daje ci to na urodziny.


przyjaciel-na-pewno-zauważy-gdy-patrzysz-tęsknym-wzrokiem-na-coś-na-co-nie-możesz-sobie-pozwolić-i-daje-to-na-urodziny
charlotte grayprzyjacielnapewnozauważygdypatrzysztęsknymwzrokiemcośconiemożeszsobiepozwolićdajetourodzinyprzyjaciel nana pewnopewno zauważygdy patrzyszpatrzysz tęsknymtęsknym wzrokiemwzrokiem nana cośna coco nienie możeszmożesz sobiesobie pozwolići dajedaje cina urodzinyprzyjaciel na pewnona pewno zauważygdy patrzysz tęsknympatrzysz tęsknym wzrokiemtęsknym wzrokiem nawzrokiem na cośna co nieco nie możesznie możesz sobiemożesz sobie pozwolići daje cici to naprzyjaciel na pewno zauważygdy patrzysz tęsknym wzrokiempatrzysz tęsknym wzrokiem natęsknym wzrokiem na cośna co nie możeszco nie możesz sobienie możesz sobie pozwolićdaje ci to naci to na urodzinygdy patrzysz tęsknym wzrokiem napatrzysz tęsknym wzrokiem na cośna co nie możesz sobieco nie możesz sobie pozwolići daje ci to nadaje ci to na urodziny

Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićŻaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany.Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.