Przyjaciele na tysiące sposobów potrafią przekształcić moje ograniczenia w atuty i sprawiać, że pogodna i szczęśliwa wychodzę z cienia mojej ułomności.


przyjaciele-na-tysią-sposobów-potrafią-przekształć-moje-ograniczenia-w-atuty-i-sprawiać-że-pogodna-i-szczęśliwa-wychodzę-z-cienia-mojej
helen keller adamsprzyjacielenatysiącesposobówpotrafiąprzekształcićmojeograniczeniaatutysprawiaćżepogodnaszczęśliwawychodzęcieniamojejułomnościprzyjaciele nana tysiącetysiące sposobówsposobów potrafiąpotrafią przekształcićprzekształcić mojemoje ograniczeniaograniczenia ww atutyatuty ii sprawiaćże pogodnapogodna ii szczęśliwaszczęśliwa wychodzęwychodzę zz cieniacienia mojejmojej ułomnościprzyjaciele na tysiącena tysiące sposobówtysiące sposobów potrafiąsposobów potrafią przekształcićpotrafią przekształcić mojeprzekształcić moje ograniczeniamoje ograniczenia wograniczenia w atutyw atuty iatuty i sprawiaćże pogodna ipogodna i szczęśliwai szczęśliwa wychodzęszczęśliwa wychodzę zwychodzę z cieniaz cienia mojejcienia mojej ułomności

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić -Albert Einstein
znane-są-tysią-sposobów-zabijania-czasu-ale-nikt-nie-wie-jak-go-wskrzesić
Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. -Albert Einstein
znane-są-tysią-sposobów-zabijania-czasu-ale-nikt-nie-wie-jak-go-wskrzesić
Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić -Albert Einstein
znane-są-tysią-sposobów-zabijania-czasu-ale-nikt-nie-wie-jak-go-wskrzesić
Są tysiące sposobów, aby poczuć się szczęśliwym. Z tych nigdy nie wybierać najprostszego. Ten jeden kłamie. -Anna Kamieńska
są-tysią-sposobów-aby-poczuć-ę-szczęśliwym-z-tych-nigdy-nie-wybierać-najprostszego-ten-jeden-kłamie
Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy