Przyjaciele nie tylko żyją w harmonii, jak mawiają niektórzy, lecz współtworzą melodię.


przyjaciele-nie-tylko-żyją-w-harmonii-jak-mawiają-niektórzy-lecz-współtworzą-melodię
henry david thoreauprzyjacielenietylkożyjąharmoniijakmawiająniektórzyleczwspółtworząmelodięprzyjaciele nienie tylkotylko żyjążyją ww harmoniijak mawiająmawiają niektórzylecz współtworząwspółtworzą melodięprzyjaciele nie tylkonie tylko żyjątylko żyją wżyją w harmoniijak mawiają niektórzylecz współtworzą melodięprzyjaciele nie tylko żyjąnie tylko żyją wtylko żyją w harmoniiprzyjaciele nie tylko żyją wnie tylko żyją w harmonii

Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie.Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.Niektórzy politycy są jak małe dzieci: wierzą, że dostaną wszystko, jeśli tylko będą głośno krzyczeć.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele.