Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie.


przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-lecz-liczba-wrogów-tylko-rośnie
henry van dykeprzyjacieleprzychodząodchodząleczliczbawrogówtylkorośnieprzyjaciele przychodząprzychodzą ii odchodząlecz liczbaliczba wrogówwrogów tylkotylko rośnieprzyjaciele przychodzą iprzychodzą i odchodząlecz liczba wrogówliczba wrogów tylkowrogów tylko rośnieprzyjaciele przychodzą i odchodząlecz liczba wrogów tylkoliczba wrogów tylko rośnielecz liczba wrogów tylko rośnie

Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się.Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.Suma inteligencji na planecie jest stała, liczba ludności rośnie.Czy nie zas­ta­nawia ich, dlacze­go wciąż rośnie liczba zabójstw, sa­mobójstw, liczba nar­ko­manów? Nie zas­ta­nawia ich to? Czy nie ro­zumieją, że... więcej młodych ludzi bie­rze kokę niż ot­rzy­muje dyplomy? Przyjaciele są częściej bardziej szkodliwi od wrogów.