Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie.


przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-lecz-liczba-wrogów-tylko-rośnie
henry van dykeprzyjacieleprzychodząodchodząleczliczbawrogówtylkorośnieprzyjaciele przychodząprzychodzą ii odchodząlecz liczbaliczba wrogówwrogów tylkotylko rośnieprzyjaciele przychodzą iprzychodzą i odchodząlecz liczba wrogówliczba wrogów tylkowrogów tylko rośnieprzyjaciele przychodzą i odchodząlecz liczba wrogów tylkoliczba wrogów tylko rośnielecz liczba wrogów tylko rośnie

Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się. -Artur Bloch
przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-wrogowie-gromadzą-ę
Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. -Józef Stalin
hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
Suma inteligencji na planecie jest stała, liczba ludności rośnie. -Aksjomat Cole'a
suma-inteligencji-na-planecie-jest-stała-liczba-ludnoś-rośnie