Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się.


przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-wrogowie-gromadzą-ę
artur blochprzyjacieleprzychodząodchodząwrogowiegromadząsięprzyjaciele przychodząprzychodzą ii odchodząwrogowie gromadzągromadzą sięprzyjaciele przychodzą iprzychodzą i odchodząwrogowie gromadzą sięprzyjaciele przychodzą i odchodzą

Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie. -Henry Van Dyke
przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-lecz-liczba-wrogów-tylko-rośnie
Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. -Józef Stalin
hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
Nie tłumacz się - przyjaciele zrozumieją, wrogowie i tak nie uwierzą. -Erazm z Rotterdamu
nie-tłumacz-ę-przyjaciele-zrozumieją-wrogowie-i-tak-nie-uwierzą
Nigdy się nie tłumacz - przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą. -Mark Twain
nigdy-ę-nie-tłumacz-przyjaciele-tego-nie-potrzebują-a-wrogowie-i-tak-nie-uwierzą
Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie. -Winston Churchill
godnym-zastanowienia-jest-fakt-że-nasi-przyjaciele-prędzej-umierają-ż-nasi-wrogowie