Przyjaciele są jak kwiaty doniczkowe - wymagają regularnej pielęgnacji.


przyjaciele-są-jak-kwiaty-doniczkowe-wymagają-regularnej-pielęgnacji
h. jackson brownprzyjacielejakkwiatydoniczkowewymagająregularnejpielęgnacjiprzyjaciele sąsą jakjak kwiatykwiaty doniczkowedoniczkowewymagająwymagają regularnejregularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jaksą jak kwiatyjak kwiaty doniczkowekwiaty doniczkowewymagają regularnejwymagają regularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jak kwiatysą jak kwiaty doniczkowejak kwiaty doniczkowewymagają regularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jak kwiaty doniczkowesą jak kwiaty doniczkowe

Naturalne predyspozycje są jak dzikie rośliny, wymagają przycinania przez studia. -Francis Bacon
naturalne-predyspozycje-są-jak-dzikie-rośliny-wymagają-przycinania-przez-studia
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. -Antoine de Saint-Exupéry
przyjaciele-są-jak-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapominają-jak-latać
Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją. -Luciano Cian
przyjaciele-spotykają-ę-aby-ę-lepiej-poznać-i-pokochać-przyjaciele-są-szczęśliwi-gdy-ę-spotykają-mówią-sobie-wszystko-kim-są-i-czym
Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy Narcyzów. -Urszula Zybura
ludzie-są-jak-kwiaty-cztery-miliardy-narcyzów