Przyjaciele są jak kwiaty doniczkowe - wymagają regularnej pielęgnacji.


przyjaciele-są-jak-kwiaty-doniczkowe-wymagają-regularnej-pielęgnacji
h. jackson brownprzyjacielejakkwiatydoniczkowewymagająregularnejpielęgnacjiprzyjaciele sąsą jakjak kwiatykwiaty doniczkowedoniczkowewymagająwymagają regularnejregularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jaksą jak kwiatyjak kwiaty doniczkowekwiaty doniczkowewymagają regularnejwymagają regularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jak kwiatysą jak kwiaty doniczkowejak kwiaty doniczkowewymagają regularnej pielęgnacjiprzyjaciele są jak kwiaty doniczkowesą jak kwiaty doniczkowe

Naturalne predyspozycje są jak dzikie rośliny, wymagają przycinania przez studia.Kwiaty: Kwiaty mają pstro w głowie.Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba.Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy Narcyzów.