Przyjaciele są tą częścią rodzaju ludzkiego, przy której łatwiej być człowiekiem.


przyjaciele-są-tą-częśą-rodzaju-ludzkiego-przy-której-łatwiej-być-człowiekiem
george santayanaprzyjacieleczęściąrodzajuludzkiegoprzyktórejłatwiejbyćczłowiekiemprzyjaciele sątą częściączęścią rodzajurodzaju ludzkiegoprzy którejktórej łatwiejłatwiej byćbyć człowiekiemprzyjaciele są tąsą tą częściątą częścią rodzajuczęścią rodzaju ludzkiegoprzy której łatwiejktórej łatwiej byćłatwiej być człowiekiemprzyjaciele są tą częściąsą tą częścią rodzajutą częścią rodzaju ludzkiegoprzy której łatwiej byćktórej łatwiej być człowiekiemprzyjaciele są tą częścią rodzajusą tą częścią rodzaju ludzkiegoprzy której łatwiej być człowiekiem

Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia.Nie ufaj odnowie rodzaju ludzkiego, kiedy mówią o niej kurie i dwory.Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużoCierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego.