Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.


przyjaciele-spotykają-ę-aby-ę-lepiej-poznać-i-pokochać-przyjaciele-są-szczęśliwi-gdy-ę-spotykają-mówią-sobie-wszystko-kim-są-i-czym
luciano cianprzyjacielespotykająsięabysięlepiejpoznaćpokochaćszczęśliwigdyspotykająmówiąsobiewszystkokimczymżyjąprzyjaciele spotykająspotykają sięaby sięsię lepiejlepiej poznaćpoznać ii pokochaćprzyjaciele sąsą szczęśliwigdy sięsię spotykająmówią sobiesobie wszystkokim sąi czymczym żyjąprzyjaciele spotykają sięaby się lepiejsię lepiej poznaćlepiej poznać ipoznać i pokochaćprzyjaciele są szczęśliwigdy się spotykająmówią sobie wszystkokim są isą i czymi czym żyjąaby się lepiej poznaćsię lepiej poznać ilepiej poznać i pokochaćkim są i czymsą i czym żyjąaby się lepiej poznać isię lepiej poznać i pokochaćkim są i czym żyją

Kiedy starzejący się przyjaciele spotykają się, natychmiast odzyskują siły witalne.Przyjaciele są wspaniałą wymówką, aby rzucić wszystko i biec im na spotkanie.Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba.Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają.Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Przyjaciele nie tylko żyją w harmonii, jak mawiają niektórzy, lecz współtworzą melodię.