Przyjaciele to ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapomniały jak latać.


przyjaciele-to-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapomniały-jak-latać
anonimprzyjacieletocicheaniołyktórepodnosząnaskiedynaszeskrzydłazapomniałyjaklataćciche aniołyktóre podnosząpodnoszą naskiedy naszenasze skrzydłaskrzydła zapomniałyzapomniały jakjak lataćprzyjaciele to cichektóre podnoszą naskiedy nasze skrzydłanasze skrzydła zapomniałyskrzydła zapomniały jakzapomniały jak lataćprzyjaciele to ciche aniołykiedy nasze skrzydła zapomniałynasze skrzydła zapomniały jakskrzydła zapomniały jak lataćkiedy nasze skrzydła zapomniały jaknasze skrzydła zapomniały jak latać

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać. Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.) O wszystkim decyduje środowisko. Dlatego anioły fruwające w niebie mają skrzydła, natomiast anioły chodzące po ziemi mają piękne nogi.Złote chwile w strumieniu życia przemykają mimo nas, a my widzimy tylko piasek. Przybywają do nas anioły, a my dowiadujemy się o nich, kiedy odeszły.Gdy znaj­dziesz szansę pa­miętaj, żeby roz­winąć skrzydła i latać.Ko­biety beż