Przyjaciele, towarzysze, małżonkowie są z nami dla nas samych.


przyjaciele-towarzysze-łżonkowie-są-z-nami-dla-nas-samych
henry alonzo myersprzyjacieletowarzyszemałżonkowienamidlanassamychmałżonkowie sąz naminami dladla nasnas samychmałżonkowie są zsą z namiz nami dlanami dla nasdla nas samychmałżonkowie są z namisą z nami dlaz nami dla nasnami dla nas samychmałżonkowie są z nami dlasą z nami dla nasz nami dla nas samych

Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Przy spotkaniu po dłuższej rozłące znajomi pytają, co z nami, a przyjaciele, co w nas się działo.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma.Prawdziwi przyjaciele sprawiają, że czujesz się przy nich dobrze, bo nadają na tych samych, co ty, falach.Nie mamy cierpliwości dla tych, którzy nas kochają, ponieważ większą część cierpliwości przeznaczamy na znoszenie samych siebie.