Przyjacielem jest ten, kto wie wszystko o tobie i nie przestaje cię kochać.


przyjacielem-jest-ten-kto-wie-wszystko-o-tobie-i-nie-przestaje-ę-kochać
anonimprzyjacielemjesttenktowiewszystkotobienieprzestajeciękochaćprzyjacielem jestjest tenkto wiewie wszystkowszystko oo tobietobie ii nienie przestajeprzestaje cięcię kochaćprzyjacielem jest tenkto wie wszystkowie wszystko owszystko o tobieo tobie itobie i niei nie przestajenie przestaje cięprzestaje cię kochaćkto wie wszystko owie wszystko o tobiewszystko o tobie io tobie i nietobie i nie przestajei nie przestaje cięnie przestaje cię kochaćkto wie wszystko o tobiewie wszystko o tobie iwszystko o tobie i nieo tobie i nie przestajetobie i nie przestaje cięi nie przestaje cię kochać

Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.Kto przestaje kochać - ucieka, ale kto nie może przestać - ściga.Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem.Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze.