Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej.


przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
kornel makuszyńskiprzyjacielujeśliodpowiedzinatwojepytaniekobietaodpowiadaniewierzjejjeślijednakmilczyjejtymbardziejjeśli ww odpowiedziodpowiedzi nana twojetwoje pytaniepytanie kobietakobieta odpowiadaodpowiadanienie wierzwierz jejjeśli jednakjednak milczymilczynienie wierzwierz jejjej tymtym bardziejjeśli w odpowiedziw odpowiedzi naodpowiedzi na twojena twoje pytanietwoje pytanie kobietapytanie kobieta odpowiadakobieta odpowiadanie wierznie wierz jejjeśli jednak milczyjednak milczynie wierznie wierz jejwierz jej tymjej tym bardziejjeśli w odpowiedzi naw odpowiedzi na twojeodpowiedzi na twoje pytaniena twoje pytanie kobietatwoje pytanie kobieta odpowiadapytanie kobieta odpowiadanie wierz jejjeśli jednak milczynie wierz jejnie wierz jej tymwierz jej tym bardziejjeśli w odpowiedzi na twojew odpowiedzi na twoje pytanieodpowiedzi na twoje pytanie kobietana twoje pytanie kobieta odpowiadatwoje pytanie kobieta odpowiadanie wierz jej tymnie wierz jej tym bardziej

Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać. -Edyta Bartosiewicz
wierz-mi-wierz-mi-co­raz-żej ę-stacza-ten-kto-nie umie-wybaczać
W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz. -Sabała
w-pana-boga-wierz-ale-mu-nie-wierz
Jeśli na klatce ze słoniem jest napis bawół, nie wierz oczom swoim. -Koźma Prutkow
jeśli-na-klatce-ze-słoniem-jest-napis-bawół-nie-wierz-oczom-swoim
Jeśli chcecie, by kobieta milczała, powinniście wyznawać jej miłość albo zapytać o jej wiek. -Oldrich Fiser
jeśli-chcecie-by-kobieta-milczała-powinniście-wyznawać-jej-miłość-albo-zapytać-o-jej-wiek
W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm
w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest