Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej.


przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
kornel makuszyńskiprzyjacielujeśliodpowiedzinatwojepytaniekobietaodpowiadaniewierzjejjeślijednakmilczyjejtymbardziejjeśli ww odpowiedziodpowiedzi nana twojetwoje pytaniepytanie kobietakobieta odpowiadaodpowiadanienie wierzwierz jejjeśli jednakjednak milczymilczynienie wierzwierz jejjej tymtym bardziejjeśli w odpowiedziw odpowiedzi naodpowiedzi na twojena twoje pytanietwoje pytanie kobietapytanie kobieta odpowiadakobieta odpowiadanie wierznie wierz jejjeśli jednak milczyjednak milczynie wierznie wierz jejwierz jej tymjej tym bardziejjeśli w odpowiedzi naw odpowiedzi na twojeodpowiedzi na twoje pytaniena twoje pytanie kobietatwoje pytanie kobieta odpowiadapytanie kobieta odpowiadanie wierz jejjeśli jednak milczynie wierz jejnie wierz jej tymwierz jej tym bardziejjeśli w odpowiedzi na twojew odpowiedzi na twoje pytanieodpowiedzi na twoje pytanie kobietana twoje pytanie kobieta odpowiadatwoje pytanie kobieta odpowiadanie wierz jej tymnie wierz jej tym bardziej

Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać.W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz.Jeśli na klatce ze słoniem jest napis bawół, nie wierz oczom swoim.Jeśli chcecie, by kobieta milczała, powinniście wyznawać jej miłość albo zapytać o jej wiek.Kobiety powinny sobie pozwalać na wybuchy gniewu bez obawy, że czynią źle i że tracą na swojej kobiecości. Można być kobietą i równocześnie zagniewaną. Jeśli kobieta unika tego, jej gniew obraca się przeciwko jej samej.W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne.