Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...


przyjdź-do mnie-Świadomie-bądź-bądź-przy-mnie-zawsze-mów-szeptem-po-cichu-tak-roz­pal-me serce-tyl­ko-ty mnie
to_tylko__japrzyjdźdo mnieŚwiadomiebądźbądźprzymniezawszemówszeptempocichutakroz­palme sercetyl­koty mnieznasztywszys­tkoo mniewieszty ro­zumieszmniez tobąma to sensprzyjdź do mnieŚwiadomie bądźbądź bądźbądź przyprzy mniemnie zawszezawsze mówmów szeptemszeptem popo cichucichu taktak roz­palroz­pal me serceme serce tyl­kotyl­ko ty mniety mnie znaszznasz tyty wszys­tkowszys­tko o mnieo mnie wieszwiesz tyl­kotyl­ko ty ro­zumieszty ro­zumiesz mniemnie tyl­kotyl­ko z tobąz tobą ma to sensŚwiadomie bądź bądźbądź bądź przybądź przy mnieprzy mnie zawszemnie zawsze mówzawsze mów szeptemmów szeptem poszeptem po cichupo cichu takcichu tak roz­paltak roz­pal me serceroz­pal me serce tyl­kome serce tyl­ko ty mnietyl­ko ty mnie znaszty mnie znasz tyznasz ty wszys­tkoty wszys­tko o mniewszys­tko o mnie wieszo mnie wiesz tyl­kowiesz tyl­ko ty ro­zumiesztyl­ko ty ro­zumiesz mniety ro­zumiesz mnie tyl­komnie tyl­ko z tobątyl­ko z tobą ma to sens

Bądź przy mnie tak blisko Jak tyl­ko potrafisz Szczelnie Przy mnie We mnie Zniszcz diabły duchy cienie Zgnieć przestrzeń Zgnieć usta Zgnieć włosy Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliweTak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi.Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty a skądże myślisz niemądrze nie ig­raj z lamparcicą wiesz co się stanie z moją chcicą poruszasz we mnie wszys­tkie żądze więc uważaj i stąpaj mądrze jes­tem kotką a ty bądź moim pogromcą zmuś mnie rządź dy­ryguj i bądź nie zapomijnaj że ze mnie dzi­ka kotka jeśli zapomnisz to będzie uczta z ciebie słodka miauuuuu ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie.