Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.


przyjemność-życia-jest-przyjemnośą-płynącą-z-ćwiczenia-duszy-to-jest-bowiem-prawdziwe-życie
arystotelesprzyjemnośćżyciajestprzyjemnościąpłynącąćwiczeniaduszytobowiemprawdziweżycieprzyjemność życiażycia jestjest przyjemnościąprzyjemnością płynącąpłynącą zz ćwiczeniaćwiczenia duszyjest bowiembowiem prawdziweprawdziwe życieprzyjemność życia jestżycia jest przyjemnościąjest przyjemnością płynącąprzyjemnością płynącą zpłynącą z ćwiczeniaz ćwiczenia duszyjest bowiem prawdziwebowiem prawdziwe życieprzyjemność życia jest przyjemnościążycia jest przyjemnością płynącąjest przyjemnością płynącą zprzyjemnością płynącą z ćwiczeniapłynącą z ćwiczenia duszyjest bowiem prawdziwe życieprzyjemność życia jest przyjemnością płynącążycia jest przyjemnością płynącą zjest przyjemnością płynącą z ćwiczeniaprzyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy

Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie.Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością.Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie; miłości! Życie jest żądzą, a tyś z żądz największa; prócz samej żądzy życia; duszą duszy i sercem serca życia tyś jest, miłości!Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie?Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy.Tak jak przyjemność nie zawsze towarzyszy chlubie, tak samo prostem jest, iż chluba nie zawsze idzie w ślad za przyjemnością.