Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
epikurprzyjemnośćjestpoczątkiemcelemżyciaszczęśliwegoprzyjemność jestjest początkiempoczątkiem ii celemcelem życiażycia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiemjest początkiem ipoczątkiem i celemi celem życiacelem życia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiem ijest początkiem i celempoczątkiem i celem życiai celem życia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiem i celemjest początkiem i celem życiapoczątkiem i celem życia szczęśliwego

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur
przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne
wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem
Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie. -John Ruskin
dla-narodu-nie-jest-to-ważne-ile-ły-roboczej-zatrudnia-w-zakładach-wytwórczych-ale-ile-życia-w-nich-produkuje-bo-celem-produkcji-jest-konsumpcja
Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia. -Stefan Witwicki
szczęście-jest-widokiem-życia-a-próżność-jego-sprężyną-życie-jest-ofiarą-śmierci-śmierć-celem-życia