Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
epikurprzyjemnośćjestpoczątkiemcelemżyciaszczęśliwegoprzyjemność jestjest początkiempoczątkiem ii celemcelem życiażycia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiemjest początkiem ipoczątkiem i celemi celem życiacelem życia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiem ijest początkiem i celempoczątkiem i celem życiai celem życia szczęśliwegoprzyjemność jest początkiem i celemjest początkiem i celem życiapoczątkiem i celem życia szczęśliwego

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego.Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.