Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.


przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
jeremy benthamprzyjemnośćjestsamaprzezsiędobremcierpieniezłemprzyjemność jestjest samasama przezprzez sięsię dobremcierpienie złemprzyjemność jest samajest sama przezsama przez sięprzez się dobrema cierpienie złemprzyjemność jest sama przezjest sama przez sięsama przez się dobremprzyjemność jest sama przez sięjest sama przez się dobrem

Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.