Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.


przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
jeremy benthamprzyjemnośćjestsamaprzezsiędobremcierpieniezłemprzyjemność jestjest samasama przezprzez sięsię dobremcierpienie złemprzyjemność jest samajest sama przezsama przez sięprzez się dobrema cierpienie złemprzyjemność jest sama przezjest sama przez sięsama przez się dobremprzyjemność jest sama przez sięjest sama przez się dobrem

Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. -Henryk Elzenberg
cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem. -Jeremy Bentham
przy­jem­ność-jest ­-przez ę-dob­rem-a cier­pienie-złem
Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz. -Anonim
przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz