Przykład tym łacniej i skuteczniej przenika między ludzi, im zwyklejszy jest i każdemu bliższy.


przykład-tym-łacniej-i-skuteczniej-przenika-między-ludzi-im-zwyklejszy-jest-i-każdemu-bliższy
jean de la fontaineprzykładtymłacniejskuteczniejprzenikamiędzyludziimzwyklejszyjestkażdemubliższyprzykład tymtym łacniejłacniej ii skuteczniejskuteczniej przenikaprzenika międzymiędzy ludziim zwyklejszyzwyklejszy jestjest ii każdemukażdemu bliższyprzykład tym łacniejtym łacniej iłacniej i skutecznieji skuteczniej przenikaskuteczniej przenika międzyprzenika między ludziim zwyklejszy jestzwyklejszy jest ijest i każdemui każdemu bliższyprzykład tym łacniej itym łacniej i skuteczniejłacniej i skuteczniej przenikai skuteczniej przenika międzyskuteczniej przenika między ludziim zwyklejszy jest izwyklejszy jest i każdemujest i każdemu bliższyprzykład tym łacniej i skuteczniejtym łacniej i skuteczniej przenikałacniej i skuteczniej przenika międzyi skuteczniej przenika między ludziim zwyklejszy jest i każdemuzwyklejszy jest i każdemu bliższy

Związek kota z człowiekiem jest o wiele bliższy, niż kiedykolwiek mógłby być między samymi kotami.W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Łacniej się wyrzec czegoś we wszystkim, niźli się w tym miarkować.Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.Znasz ułomność ludzi, przykład ich nie buduje, ale zazdrość.Jeśli miłość jest ożywczym słońcem ludzkiej natury, jakże niełaskawie rozdzieliła ona swe promienie między mnie i tę, którą kocham! Ją ozłociła całym światłem swoim i blaskiem, a moją istotę przenika tylko niewidzialnymi promieniami żaru. Ona jaśnieje, jest chłodna jak tropikalny świetlik. Ja, ciemny, nieurodziwy, podobny jestem świerszczowi w gorącym popiele.