Przyniosłem ulgę swej duszy.


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
anonimprzyniosłemulgęswejduszyprzyniosłem ulgęulgę swejswej duszyprzyniosłem ulgę swejulgę swej duszyprzyniosłem ulgę swej duszy

Bóg umarł w świadomości Europejczyków, ja tylko te wieść przyniosłem. . .Nie tyl­ko chle­bem człowiek żyje, ale i złudze­niem swej duszy.Dobrym krytykiem jest ten, który opowiada o przygodach swej duszy wśród arcydzieł.Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł.Normalna kobieta nie wierzy w zbawienie swej duszy, gdyby była włożona do trumny ubrana niemodnie.Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł.