Przypadek jest być może pseudonimem Boga, kiedy on się nie chce podpisać.


przypadek-jest-być-może-pseudonimem-boga-kiedy-on-ę-nie-chce-podpisać
anatol franceprzypadekjestbyćmożepseudonimembogakiedyonsięniechcepodpisaćprzypadek jestjest byćbyć możemoże pseudonimempseudonimem bogakiedy onon sięsię nienie chcechce podpisaćprzypadek jest byćjest być możebyć może pseudonimemmoże pseudonimem bogakiedy on sięon się niesię nie chcenie chce podpisaćprzypadek jest być możejest być może pseudonimembyć może pseudonimem bogakiedy on się nieon się nie chcesię nie chce podpisaćprzypadek jest być może pseudonimemjest być może pseudonimem bogakiedy on się nie chceon się nie chce podpisać

Przypadek jest być może pseudonimem Boga, gdy on odmawia podpisu.Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać.Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Miłość, do­tyka nas kiedy chce. Naj­tkli­wiej, kiedy nie chce, lub nie może zostać.Mówi się, że Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga: