Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać.


przypadek-to-pseudonim-boga-gdy-nie-chce-ę-on-podpisać
anatol franceprzypadektopseudonimbogagdyniechcesięonpodpisaćpseudonim bogagdy nienie chcechce sięsię onon podpisaćprzypadek to pseudonimgdy nie chcenie chce sięchce się onsię on podpisaćprzypadek to pseudonim bogagdy nie chce sięnie chce się onchce się on podpisaćgdy nie chce się onnie chce się on podpisać

Przypadek jest być może pseudonimem Boga, kiedy on się nie chce podpisać.Przypadek jest być może pseudonimem Boga, gdy on odmawia podpisu.Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.Terror jest zawsze ten sam, zmienia się tylko jego pseudonim.Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.