Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek.


przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
vauvenarguesprzyrze­kamydużoaby sięuchy­lićod da­niaczegokolwiekprzyrze­kamy dużoaby się uchy­lićuchy­lić od da­niaod da­nia czegokolwiekaby się uchy­lić od da­niauchy­lić od da­nia czegokolwiekaby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek

Przyrzekamy dużo, aby się uchylić od dania czegokolwiek. -Anonim
przyrzekamy-żo-aby-ę-uchylić-od-dania-czegokolwiek
Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli. -dooorotis
sed­no-tkwi-w tym-aby w życiu-ro­bić-żo-ład­nych-rzeczy-i-wy­myść-żo-ład­nych-myśli