Przyrzekamy dużo, aby się uchylić od dania czegokolwiek.


przyrzekamy-żo-aby-ę-uchylić-od-dania-czegokolwiek
anonimprzyrzekamydużoabysięuchylićoddaniaczegokolwiekprzyrzekamy dużoaby sięsię uchylićuchylić odod daniadania czegokolwiekaby się uchylićsię uchylić oduchylić od daniaod dania czegokolwiekaby się uchylić odsię uchylić od daniauchylić od dania czegokolwiekaby się uchylić od daniasię uchylić od dania czegokolwiek

Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek. -Vauvenargues
przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli. -dooorotis
sed­no-tkwi-w tym-aby w życiu-ro­bić-żo-ład­nych-rzeczy-i-wy­myść-żo-ład­nych-myśli
Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym. -Pablo Picasso
trzeba-bardzo-żo-czasu-aby-stać-ę-młodym
90% czegokolwiek nie nadaje się do użytku. -Sturgeon
90%-czegokolwiek-nie-nadaje-ę-do-użytku