Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.


przyrzekamy-wedle-swych-nadziei-dotrzymujemy-wedle-swych-obaw
francois de la rochefoucauldprzyrzekamywedleswychnadzieidotrzymujemyobawprzyrzekamy wedlewedle swychswych nadzieidotrzymujemy wedlewedle swychswych obawprzyrzekamy wedle swychwedle swych nadzieidotrzymujemy wedle swychwedle swych obawprzyrzekamy wedle swych nadzieidotrzymujemy wedle swych obaw

Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu
Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody. -Bronisław Trentowski
mężczyzna-sądzi-o-rzeczach-wedle-nauki-i-sztuki-kobieta-wedle-chwilowych-wrażeń-i-panującej-mody
Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności. -Michel de Montaigne
kto-by-znalazł-sposób-by-można-sądzić-wedle-sprawiedliwoś-i-wybierać-ludzi-wedle-rozumu-stworzyłby-tym-jednym-najdoskonalsza-formę
Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów. -Martin Luther King
miałem-sen-że-pewnego-dnia-czworo-moich-łych-dzieci-będzie-żyło-w-społeczeństwie-które-nie-będzie-ich-osądzało-wedle-koloru-skóry-lecz