Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrością ludową.


przysłowia-sobie-przeczą-i-to-jest-właśnie-mądrośą-ludową
stanisław jerzy lecprzysłowiasobieprzeczątojestwłaśniemądrościąludowąprzysłowia sobiesobie przecząjest właśniewłaśnie mądrościąmądrością ludowąprzysłowia sobie przecząi to jestjest właśnie mądrościąwłaśnie mądrością ludowąi to jest właśniejest właśnie mądrością ludowąi to jest właśnie mądrością

Zło to nadmierne pobłażanie sobie i dlatego właśnie jest tak monotonne; wszystko trzeba tu brać z siebie.Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia.Mądrością dziecka jest ufność.Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają.Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni.Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu.